« »

Homo illuminatus

0 kommenttia Kirjoitettu 28.7.2021 Muokattu 28.7.2021

Tietoisuus

Kun Tolle puhuu tietoisuudesta, hän ei puhu siitä tietoisuudesta, jonka luulet omaavasi. Se on vain harhaa. Kun Tolle ennustaa suurta tietoisuuden läpimurtoa, hän ei todellakaan tarkoita ekologisen tietoisuuden avautumista, eettisen tietoisuuden syventymistä, poliittisen ymmärryksen monipuolistumista tai minkä tahansa muun tietoisuuden kirkastumisesta. Ei. Ne ovat kaikki egon toimintoja. Puhdas tietoisuus kytkee meidät suureen persoonattomaan mutta silti jumalalliseen intelligenssiin, jonka arvoista, tärkeysjärjestyksistä ja periaatteista meillä ei ole mitään tietoa, koska niitä ei yksinkertaisesti ole olemassa.

Pohjimmiltaan sinussa jo on se. Et vain ole vielä tietoinen siitä. ”Olemisellesi on toinen ulottuvuus kuin persoonasi ja henkilökohtainen elämäsi ja historiasi. Sinä olet ajaton tietoisuus ja olennainen jumaluus.”

Mitä siitä, vaikka universumissamme ei ole olemassa mitään ajattomuutta. Jos jossain on ajattomuutta, siellä ei ole tietoisuutta, koska tietoisuus on sidottu aikaan. Tietoisuus toteutuu ajassa ja personallinen tietoisuus on sidottu nimenomaan siihen. Kun filosofian ja tieteen rajat tulevat vastaan, Tolle turvautuu uskonnollisiin auktoriteetteihin, jotka hänen mukaansa opettivat kuin Tolle, ennen Tollea:

”Tietoisuus on se mitä Buddha puhui tyhjyydestä ja Jeesus Jumalan valtakunnasta.”

En tunne Buddhaa juurikaan, mutta tiedän, että sunyata on suuri buddhalainen mysteeri, joka useimmiten käännetään tyhjyydeksi, vaikka se määritellään moninaisin tavoin. Jumalan valtakuntakin on teologiassa ymmärretty monella tavoin, mutta tyhjyys ei todellakaan kuulu sen luonteeseen. Vaikka sillä ei olisikaan keisarin valtakunnan kaltaisia rajoja, se silti toteutuisi ihmisten keskuudessa sen kautta, että he oppisivat elämään toistensa kanssa Jumalan tahdon mukaisesti köyhän maaseudun vihan ja halveksunnan polarisoimassa arjessa. Jeesuksen julistama Jumalan valtakunta oli merkillinen yhdistelmä valtojen ja voimien haastavuutta ja kaltoin kohdeltujen lohduttavuutta. Sen valaisemina ihmiset heräisivät sidonnaisuuksistaan kaikenlaiseen väkivaltaan ja oppisivat sulkemaan vieraat ja viholliset syliinsä. Se oli täynnä totuudellisuuteen haastavaa armoa ja uhreja lohduttavaa rakkautta, eikä kukaan koskaan epäillyt sen oleva täynnä tyhjyyttä.

Tietoisuus on Tollen käsitteistössä hindulaisen monismin kaltaista kaiken kattavaa ja läpitunkevaa jumaluutta, jolla on monta tasoa.

”Jopa kivellä on alkeellinen tietoisuus, muuten se ei olisi olemassa, eivätkä sen atomit ja molekyylit pysyisi kasassa.”

Nyt me siis tiedämme mitä Einstein ei vielä ymmärtänyt: Tietoisuus pitää aineen kasassa:

”Mineraalit ovat jäätynyttä tietoisuutta. Kasveilla on nestemäinen tietoisuus. Mielen toiminnot ovat höyryävää tietoisuutta. Tämä on tietenkin vain analogiaa.”

”Se minkä miellämme aineeksi, on tietyllä taajuudella värähtelevää energiaa. Ajatukset koostuvat saman energian korkeammasta taajuudesta, jonka takia niitä ei voi katsoa eikä koskettaa. Positiivisilla ajatuksilla on vielä korkeampi taajuus.” Tämä ei ole analogiaa.

Koska kaikki on saman jumaluuden eri ulottuvuuksia tai värähtelytasoja ”kaikki mikä on, on pyhää.”  Kaunista, mutta ei todellisuutta kovin hyvin selittävää. Siksi Tolle on vähitellen kehittänyt maailmanselityksen, joka käsikirjoitukseltaan seuraa hänen oman uskonnollisen kulttuurinsa draamallista juonnetta paratiisin lankeemuksesta kärsimykseen, pelastukseen, viimeiseen herätykseen ja Jeesuksen toiseen tulemiseen asti. Tollen kosmologia on eräänlainen New Age tyylinen versio juutalaiskristillisestä perinteestä.

Luominen ja lankeemus

Kaikki alkoi siitä, kun persoonaton ja ajaton tietoisuus otti muodon luomalla itsensä kosmokseksi.

Ajan kuluessa jumaluus kadotti tietoisuuden itsestään, ja ihminen ei enää samaistunutkaan jumaluuteensa, vaan ulkonaiseen muotoonsa. ”Me aloimme mieltää itsemme universumin tarkoituksettomiksi sirpaleiksi, joilla ei enää ollut yhteyttä alkulähteeseensä.” Sitten hän käyttää raamatullista retoriikkaa kuvaten, kuinka ”lankesimme armon tilasta ja astuimme ajan ja mielen valtapiiriin, kadottaen samalla tietoisuuden olemisesta.”

Tässä käänteisessä paratiisimyytissä Aatami ja Eeva eivät heränneetkään viattomuuden tilasta tietoisiksi hyvästä ja pahasta, vaan lankesivat täydellisestä jumaltietoisuudesta tiedostamattomaan, eli pelkän ajattelemisen pimeään viidakkoon.

Tämä on Tollen mielestä perisynnin todellinen merkitys. Buddha tarkoitti samaa puhuessaan kärsimyksestä ja hindulaiset kutsuvat sitä illuusioksi tari harhaksi. ”Pahuus merkitsee todellisuudessa ihmisen tiedostamattomuutta.”

Tämä syntiinlankeemuksen tai tiedostamattomuuteen sammumisen tila saneli ihmiskunnalle sangen karun kohtalon. ”Jos ihmiskunnan historia käsiteltäisiin yksilön kaltaisena kliinisenä tapauksena, diagnoosin pitäisi olla: kroonisesti paranoidinen harhaisuus, patologinen taipumus murhaamiseen sekä äärimmäiseen väkivaltaisuuteen ja julmuuteen vihollisiksi mieltämiään kohtaan, rikollisesti mielipuolinen, lyhyitä selkohetkiä lukuun ottamatta.”

Naiset jotenkin säilyttivät jumalyhteyden kehonsa kautta, koska samaistuivat siihen enemmän kuin miehet. Miehet samaistuivat mieleensä ja siitä alkoi noin viisi tuhatta vuotta sitten harhainen maskuliinisen egon evoluutio, jonka aikana ihmiskunta menetti viimeisenkin yhteyden jumalalliseen olemukseensa. Jumaluuskin miellettiin mieheksi ja miehinen ego alkoi valloittaa maailmaa. Esteenä oli vain kehoon samaistuneen naiseuden voima, joka uhkasi maskuliinisen egon valtaa ja piti siksi murtaa. ”Miehinen ego tiesi, että voisi hallita maailmaa vain miehisyyden kautta, jonka takia sen piti saattaa naiseus voimattomaksi.” Miehet siis aloittivat sukupuolten välisen sodan jo evoluutiomme aamuruskon aikaan.

Tolle puhuukin tästä maskuliinisesta egollisesta mielestä (egoic mind), kuin se olisi evoluution kaikkein vaarallisin monsteri: ”kollektiivinen egollinen mieli on kaikkein vaarallisimmin mielipuolinen ja tuhoisa entiteetti, joka koskaan on asuttanut maapalloa.”

Miehisen Egon harjoittama feminiinisyyden, eli uinuvan jumaltietoisuuden, sorto oli niin intensiivinen, että se ”katolisen kirkon kautta kidutti ja tappoi ja ainakin kolmesta viiteen miljoonaan naista.” Tolle väittää, ettei kukaan tiedä oikeaa lukua, koska kirjanpitoa ei ollut. Tämä on vain yksi pieni detalji, joka kertoo kuinka vähän Tolle tietää historiasta, jonka syvimmän olemuksen hän uskoo voivansa tiivistää muutaman sivuun. Inkvisitio kuuluu kyllä katolisen kirkon julmimpiin murhenäytelmiin, mutta kirkko piti erittäin tarkkaa lukua rikoksistaan, koska uskoi niiden kautta palvelevansa Jumalaa. Säilyneistä pöytäkirjoista selviää, että vain prosentin verran oikeudenkäynneistä johti kuolemantuomioon. Mestauksia on arvioitu toteutuneen noin 50 000 tai vain puolet tästä. Heistäkin noin neljäsosa oli miehiä. Siksi on lähes varmaa, että Tollen puheissa on tältäkin osin vain prosentin verran totuutta ja loput ovat melkein kokonaan hänen omaa päähänpinttymäänsä ”todistavaa” pseudotieteellistä mielikuvitusta. Nykyiseen patriarkaatin purkutalkoihin ja toksisen maskuliinisuuden uudelleenkoulutusohjelmaan hänen tarinansa sopii kuitenkin kuin tilauksesta. Tollekin on identifioinut ihmiskunnan pahimman vihollisen, ja se on maskuliininen ego.

Yksilön pelastava tietoisuus              

Ihmiskunnan historiassa on kuitenkin valopilkahduksia, kuten Buddha, Jeesus, keskiaikainen teologi ja mystikko Mestari Eckhart ja tietysti hänen postmoderni versionsa Eckhart Tolle itse. He ovat kaikki uuden jumaltietoisuuden lähettiläitä, jotka vapauttavat ihmiskuntaa sen langenneesta tilasta taikaisin jumaltietoiseen olemiseen.

Kuvaus jumaluudesta persoonattomana, ajattomana, mutta kuitenkin tietoisena ykseytenä on minusta yhtä mahdollinen kuin kolmiulotteinen pyöreä neliö. Tietoisuus on välttämättömästi perättäisyydessä elävää ja persoonallista. Siksi ihmisen oleminen on vääjäämättömästi ankkuroitu aikaan. Kysy vaikka Martin Heideggerilta. Ajassa eläminen kuuluu tietoisuuden olemukseen – paitsi tietenkin, jos kivilläkin on tietoisuutta.

Onko mieli ja tietoisuus lopullisesti ja auttamattomasti sidottu fyysiseen kehoomme, on tietenkin kiistanalainen kysymys, mutta tiede ainakin toistaiseksi pitää tietoisuutta riippuvaisena fyysisestä kehostamme. Silti Tolle tarjoaa kaikille jotain kuvausten ja määritelmien tuolla puolen olevaa mystistä tietoisuuden muotoa, joka ei ole lainkaan riippuvaista ajasta, paikasta, tai edes tiedostajasta itsestään.

Millä perusteella minun pitäisi uskoa, että sellainen on edes olemassa, varsinkin kun siihen uskominen edellyttää sitä, että alan epäillä omankin olemassaoloni ja identiteettini todellisuutta?  Mikä on tämä valaistuksen tila, joka idän perinteessä avautui vain äärimmäisen harvoille ja heillekin vain pitkien ja äärimmäisen kurinalaisten meditaatioharjoitteiden kautta? Onko se millään tasolla todellista vai onko se vain hypnoottisen vahvan itsesuggestion tuottama subjektiivinen kokemus, joka jälkikäteen muutetaan todellisuuden kuvaukseksi, koska joku koki kokevansa todellisuuden sellaiseksi?

Pitääkö valaistumiseen ylipäänsä uskoa vain siksi, että valaistunut ei koskaan valehtele kokemuksestaan, eikä ikinä tee mystisestä kokemuksestaan mitään vääriä johtopäätöksiä? Ei tietenkään. Historia on täynnä mystisiä kokemuksia, joista osa on pelkkiä sepitteitä. Lopuista on tehty maailmaa syleileviä johtopäätöksiä, jotka yleensä ovat sopusoinnussa henkilön aiempien uskomusten kanssa. Minullakin on yksi sellainen. Sen lääketieteellinen selitys oli aivojen happivaje, mutta silti se vakuutti minut syvästi siitä, mihin jo aiemmin olin halunnut uskoa.

Tolle kuitenkin vakuuttaa, että tietoisudella on selvästi mitattavia ja todella hämmästyttäviä tuloksia. ”Sisäisen kehon tiedostaminen hidastaa kehon vanhenemisprosessia.” Tämä on kauan toivottu uutinen ja sen pitäisi tarjota laboratoriossa todennettavaa evidenssiä. Tähän asti olemme kehon ulkoisella hoidolla ja paremmalla ravinnolla onnistuneet moninkertaistamaan keskimääräisen elinikämme, mutta vanhenemisen prosessia emme silti ole pystyneet hidastamaan. Se on ihanneolosuhteissakin geneettisesti ohjelmoitu.

Jumaltietoisuuden ihmeitä tekevä voima ei todellakaan ole vain subjektiivisessa mielen tyyneydessä: ”Kun kehossa on enemmän tietoisuutta, sen molekulaarinen rakenne tulee vähemmän tiiviiksi. Lisääntyvä tietoisuus tarkoittaa sitä, että illuusio aineellisuudesta vähenee.” Tarkoittaako Tolle oikeasti sitä, että kehomme molekulaarinen rakenne jotenkin muuttuu ilmavammaksi tietoisuutemme tason noustessa? Johtaako tällainen henkinen jumppa siis asteittaiseen erkaantumiseen koko aineellisen olemassaolomme harhasta? Mitä ikinä tuo molekulaarisen rakenteen muuttaminen tietoisuutta laajentamalla tarkoittaa, on todella kummallista, jos sitä ei vielä ole laboratorioissa todennettu. Onhan Tollella jo laaja otos tietoiseksi tulleita seuraajia.

Tietoiseksi tulleet ovat yleensä saaneet maksaa tietoisuudestaan raskaan hinnan: ”Ikävät tapahtuvat ovat tärkeitä, koska ne ovat tehneet sinusta tietoisen. Minun piti kärsiä monta vuotta oman mieleni tuottamaa tuskaa, jotta sen kautta heräisin huomaamaan, että egoni onkin vain mieleni tuottama kärsivä harha. Kärsimys siis teki tehtävänsä. Mitään evoluutioita ei tapahtuisi ilman kärsimystä. Koska kärsimys voi tehdä sinut tietoisemmaksi.” Jos kärsimys ei tee sinua tietoisemmaksi se tekee sinun vain kärsivämmäksi.

Minäkin heräsin heti syöpädiagnoosin saatuani jättämään turhanpäiväisen vellomisen kokemissani vääryyksissä, ja lakkasin syyttämästä muita masennuksestani. Tulin tietoiseksi monista huonoista asenteista ja typeristä uskomuksista, joilla ylläpidin surkeuttani. Aloin saman tien laittaa elämäni arvoja uuteen tärkeysjärjestykseen. Ei minun tietoisuuteni tasossa silti mitään uutta tapahtunut. Opin toki ymmärtämään uusia asioita itsestäni ja elämästä yleensä, mutta tietoisuuteni on muuttunut vain sillä tavalla kuin nyt vanhuuttaan viisastuvan miehen tietoisuus voi muuttua. Ei sen kummempaa. Edelleen ärsyynnyn ihmisille, joilla on pakkomielle nähdä valoa joka paikassa tuomatta itse valoa juuri mihinkään.

Kun Tolle sanoo: ” Kaikki tapahtuu jotain hyvää tarkoitusta varten,” muistelen pientä auton alle kuollutta poikaa, jonka vanhemmille kerrottiin, kuinka tämä oli vain rakastavan Jumalan kutsu takaisin siihen yhteisöön, jonka olivat järkensä säilyttääkseen jättäneet. Kuinka armotonta voikaan olla saarnata suurta tarkoitusta elämän sattumanvaraisten onnettomuuksien tai tahallisen kärsimyksen tuottamisen keskellä.

Tollen mukaan nykyinen pandemiakin on omiaan herättämään ihmisiä korkeamman asteen tietoisuuteen. Koronaepidemia näyttää pahalta, mutta sillä on olennainen tehtävä. Se tarjoaa meille hienon mahdollisuuden mennä syvemmälle itseemme, kun joudumme pitämään hiljaisuuden retriittiä kotonamme. Jos et herää, kärsit. Kyllä karma huolehtii kärsimysaddikteille lisää sitä mitä haluavatkin. Tämä oli hänestä luennon huvittavimpia pointteja.

Tollekin saavutti täydellisen tietoisuuden ja läsnäolon tilan itsemurhan partaalle vieneen kärsimyksen kautta. Hänelle herääminen tapahtui spontaanista, eikä hän ole sen jälkeen siitä harhautunut. Monet ovat meditoineen vuosikymmeniä siinä toivossa, että saavuttaisivat saman ihmeellisen tilan. Minä taas en ole meditoinut lainkaan ja ihmettelen mitä ihmeellistä tuon miehen tietoisuuden tilassa muka on, joka on niin tavoiteltavaa. Hänen luentonsa ovat muutaman harhaisen hokeman loputonta toistamista puolitolkullisilla arkipsykologian sisäänheittoviisauksilla höystettyinä.

Tunnen satoja meditaatiota ja mindfulnessia harjoittavia ihmisiä, joille mielen hallinnan taidot ovat itsetuntemuksellista itsehuoltoa ja yhteisöllistä hiljentymistä olennaisuuksien äärelle. Heille se on maahan ja arkeen juurruttavaa pysähtymistä, joka palvelee koko heidän elämänpiiriään. Juuri kukaan heistä ei ole fiksoitunut ajattoman ja absoluuttisen ykseyden tai jumaltietoisuuden saavuttamiseen, eivätkä he näe itseään osana mitään kosmista vallankumousta maskuliinista egoharhaisuutta vastaan. Päinvastoin. He viihtyvät meditaationsa jälkeen entistä paremmin minuutensa kanssa ja pystyvät entistä tolkullisempaan vuorovaikutukseen muiden kanssa, voidakseen sitten yhdessä tehdä työtä seuraavan sukupolven hyvinvoinnin eteen.

Tollekin ajattelee seuraavia sukupolvia, mutta hänen visiossaan tässä maailmassa eläminen käy yhä turhemmaksi ja kaikki merkitys siirtyy tuolle puolen ajan ja paikan.

Viimeinen herätys

”Koska tämä hetki ei ole ajassa, mitkään poliittiset linjavedot, sodat tai uskomukset eivät voi pysäyttää planeettamme evolutionaarista impulssia. Kun me ihmiset jätämme egon kärsimysruumiin taaksemme, olosuhteet maan päällä käyvät yhä merkityksettömimmiksi.”

Hänkin aavistaa meidän olevan pulassa, mutta vastaus ei suinkaan löydy järkevämmin rakastavassa elämisessä maan päällä, vaan tuon ihmeellisen ja kaikkien kuvausten tuolla puolen olevan tietoisuuden löytämisessä: ”Mikäli emme löydä uutta läpimurtoa ihmiskunnan kollektiivisessa tietoisuudessa, tuskin selviämme hengissä seuraavaa sataa vuotta.” Pelastava läpimurto löytyy radikaalissa irtaantumisessa yksilöllisestä ja kollektiivisesta historiasta, siitä oppimisesta ja paremman tulevaisuuden suunnittelusta. Meidän tulee vain siirtyä sille ajattomalle nyt-hetkessä olemisen tasolle, josta olemme aikojen alussa langenneet tähän egoilliseen kärsimyksen maailmaan.

Tolle uskoo naivisti, että ”tietoisuuden valo on kaikki mitä tarvitaan ja sinä olet se valo.” Kansainvälinen aseistariisunta, oikeudenmukainen tulonjakso, positiivinen ilmastomuutos ja riidat koronarokotuksen vaikutuksista ovat vihdoin saaneet yksinkertaisen ratkaisun: Tule siksi valoksi, joka olet.

”Heränneen toimintamme kautta tulemme yhdeksi universumin tarkoituksen kanssa.” Kunhan vain olemme kaiken hyväksyvässä, mitään vastustamattomassa ja kaikesta nauttivassa moodissa, pääsemme lähemmäksi universumin omia evolutionaarisia impulsseja, energiakenttiä ja tarkoituksia.

Koska persoonattoman universumin tarkoitus on hyvä ja kaikki on sen tähden pyhää, kaikki tulee järjestymään, kunhan tulemme tietoiseksi nyt-hetkestä, joka on täysin yhteisen historiamme ja tulevaisuuteemme tuolla puolen. Kaikki on jollakin merkillisellä tavalla kosmisen hyvää. 

Tosin ”kommunismin tuottama tragedia olisi jäänyt manifestoitumatta, jos heidän sisäinen tietoisuutensa olisi ollut toisenlainen.” Näin yksinkertaista maailmanpoliittisen kärsimyshistorian analysoimista tavallinen tollokin ymmärtää.  ”Kun suurin osa ihmisistä vapautuu egon harhoista, tämä sisäinen muutos tulee vaikuttamaan koko luomakuntaan. Tulet kirjaimellisesti asuttamaan uuden maailman planetaarisen tietoisuuden siirtymän kautta.” Eli uusi maa ja uusi taivas on totisesti tulossa ja sinulla on mahdollisuus olla sen ensimmäisiä asukkaita.

Toinen tuleminen

Tolle vertaakin tätä viimeistä mullistusta Kristuksen toiseen tulemiseen ja uskoo Jeesuksen ennustaneen juuri tätä tietoisuuden mullistusta, jolla tulisi olemaan pelastavat heijannaisvaikutukset koko ekologiseen systeemiin. Jeesuksen ennustama egosta vapaa uusi ihmislaji tulee perimään maan ja parantamaan sen pelkällä kristallinkirkkaalla tietoisuutta heijastavalla olemassaolollaan. Tolle lupaa, että tämän suuntainen muutos alkaa sinussa ja tulee koko ajan intensiivisemmäksi sinussa jo lukiessasi hänen kirjaansa – jos olet siihen valmis.

Persoonaton jumaluus, alkulähde ja vielä manifestoitumaton ajatuksen tuolla puolen oleva ääretön intelligenssi on kehittymässä ja heräämässä tietoisuuteen itsestään meidän kauttamme. Meidän täytyy vain pysyä juonessa mukana, kuuluimme sitten punaiseen, vihreään, sinimustaan, kristalliseen tai kristilliseen puolueeseen. Lopulta kaikki Putinia ja Trumpia kannattavat lihansyöjät yhdessä vegaanien ja auringon valolla eläjien kanssa löytämässä egovapaan tosiminämme. Jumaloletettu ei vielä tiedä onko se homofoobinen feministi vai anarkristillinen patriarkka. Kaikillahan meillä on omat identiteettikriisimme matkalla kaikkien identiteettien kadotukseen.

Minun hippisukupolveni valaistuneet uskoimme, että tietoisuuden viimeinen herätys, eli vesimiehen aika alkoi jo 1960-luvulla. Kollektiivista alitajuntaa tutkinut psykoanalyytikko Carl Jungin mielestä se alkoi jo 1940-luvulla. Tollen ja monen muunkin valaistuneen mukaan se on vasta tulollaan. Todennäköisesti se toteutuu samaan aikaan myös lukemattomissa muissa universumin kolkissa, koska onhan kysymys koko universumin heräämisestä.

Tolle näkee läpimurron merkit siinäkin, että ihmiset kaikkialla maailmassa ovat luopumassa mieleen sidotuista uskonnoista. Dogmeihin näennäisesti sitoutumaton henkisyys on toki korvaamassa traditionaalisen uskonnollisuuden monessa maassa, mutta yhtä totta on, että vanhanaikaiset vahvat ja vihaiset kansallismieliset Jumalat ovat tulleet ottamaan omansa takaisin. Kaikenkaltainen ankara dogmaattisuus ja niiden polarisoituminen on niin pelottavan ankarassa nousussa, että ymmärrän hyvin kiusauksen hypätä kaikkien totuuksien ja valheiden tuolle puolen. Siellä ei enää tarvitse ottaa kantaa mihinkään, eikä olla mistään mitään varmaa mieltä.

Mikä asenne planetaarisella tietoisuudella tulee olemaan atomivoimaan, tekoälyyn, geenimanipulaatioon, Päivi Räsäsen sananvapauteen tai SOTE-uudistukseen? Millä tavalla egoharhoista vapaa tietoisuus vaikuttaa Tollen 80 miljoonan omaisuuden käyttöön, kauppasaartoihin, kansalaispalkkaan ja persoonapronomineihin? Sitä kosmos ei vielä ole meille kertonut.

Mielen rauhoittuminen toki voi hillitä kulutusta, matkustamista ja dataverkkojen virrankulutusta mutta ei siitäkään ole mitään takeita. Voi olla, että mieli rauhoittuu ja tietoisuus kirkastuu hyvin suojatuissa henkisen eliitin luksusyhteisöissä, joiden rakentaminen ja yläpitäminen vain lisää tietoiseksi tulevien ihmisten aiheuttamaa kuormaa ekosysteemille.

Kaikki kristilliseen uskoon tulleet eivät ole koskaan omaksuneet täysin samoja moraalisia arvoja, yhtenäistä talouspoliittista arvopohjaa tai edes saamaa käsitys siitä mitä uudesti syntyminen ylipäänsä tarkoittaa. Miten ihmeessä kaikki tyhjyydestä uudestisyntyneet ja historiattomalla tietoisuuden hengellä täyttyneet yhtäkkiä olisivat samaa mieltä ekologisten ongelmien määrittelyistä puhumattakaan oikeiden ratkaisujen laadusta?

Tollella on siihen yksinkertainen vastaus: ”Mitä universumi haluaa manifestoida sinun kauttasi?” Siihen saat vastauksen osallistumalla Tollen uudelle etäkurssille. Juuri nyt melkein puoleen hintaan, vain 295€

Avainsanat: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
« »

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sisällysluettelo

Hae teoblogista

Uusimmat artikkelit

 • Mimeettinen tartuntatilasto

  Sivulatauksia sitten 26.1.2009

 • 0380967
 • Lahjoita

  Jos kirjoituksistani on ollut sinulle hyötyä, voit osoittaa kiitollisuutesi lahjoittamalla satunnaisesti tai säännöllisesti Ystävyyden Majatalossa tehtävään toipumistyöhön.

  Kohtaaminen ry:n tilille:
  Osuuspankki: FI81 5410 0220 4035 16
  viite: 7773

  Poliisihallituksen lupa nro RA/2020/470, koko maassa lukuun ottamatta Ahvenanmaata. Varoja käytetään kuntouttavan toiminnan aiheuttamiin kustannuksiin.

  KIITOS.